เส้นทางหมายเลข - 23, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 23
ชื่อเส้นทาง : Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
ข้างหน้า : Đầu bến khu vực Cầu Lớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Đường Phan Văn Hớn - Đường Trường Chinh - Đường Nguyễn Hồng Đào - Đường Âu Cơ - Đường Khuông Việt - Đường Hoà Bình - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Tôn Thất Hiệp - Đường Tạ Uyên - Đường Hồng Bàng - Đường Xóm Vôi - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B)
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) - Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Thị Nhỏ - Đường Hồng Bàng - Đường Tạ Uyên - Đường Tuệ Tĩnh - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Hòa Bình - Đường Khuông Việt - Đường Âu Cơ - Đường Nguyễn Hồng Đào - Đường Trường Chinh - Đường Phan Văn Hớn - Ngã 3 Giồng (Khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng) - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đầu bến khu vực Cầu Lớn
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap