เส้นทางหมายเลข - 47, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 47
ชื่อเส้นทาง : Bến xe buýt Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
ข้างหน้า : Hưng Long - Đường Đoàn Nguyễn Tuấn - Quốc lộ 50 - Đường Tùng Thiện Vương - Cầu Chà Và - Đường Hải Thượng Lãn Ông - quay đầu - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Lê Quang Sung - Đường Trang Tử - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A)
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Nguyễn Hữu Thận - Đường Tháp Mười - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Cầu Chà Và - Đường Cao Xuân Dục - Đường Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Đường Đoàn Nguyễn Tuấn - Hưng Long
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap