เส้นทางหมายเลข - 84, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 84
ชื่อเส้นทาง : Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc
ข้างหน้า : Ga Chợ Lớn B - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 A - Nguyễn Hữu Trí - Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Tân Túc - Nguyễn Hữu Trí - Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm).
ย้อนกลับ : Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm) - Nguyễn Hữu Trí - Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Tân Túc - Chợ Đệm - Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Nguyễn Trãi - Xóm Vôi - Ga Chợ Lớn B.
ราคาตั๋ว : 6000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap