เส้นทางหมายเลข - 60-3, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 60-3
ชื่อเส้นทาง : Bến xe Miền Đông - Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
ข้างหน้า : Bến xe Miền Đông – Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ngã 4 Hàng Xanh – Điện Biên Phủ - Xa lộ Hà Nội – Trạm 2 – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A - Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 51 – Khu Công nghiệp Nhơn Trạch
ย้อนกลับ : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch – Quốc lộ 51 – Ngã 3 Vũng Tàu – Quốc lộ 1A – Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1A –Trạm 2 - Xa lộ Hà Nội – Điện Biên Phủ - Ngã 4 Hàng Xanh – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Bến xe Miền Đông.
ราคาตั๋ว : 10000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap