เส้นทางหมายเลข - 62, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 62
ชื่อเส้นทาง : Bến xe buýt Quận 8 - Thới An
ข้างหน้า : Bến xe buýt Thới An - Đường Lê Văn Khương - Quốc lộ 1 Đường Tô Ký - (Quay đầu tại giao lộ đường Đông Bắc) - Đường Tô Ký - Đường Nguyễn Văn Quá - Đường Trường Chinh - (Quay đầu ngã ba Phan Văn Hớn) - Đường Trường Chinh - Đường Âu Cơ - Đường Thoại Ngọc Hầu - Đường Lũy Bán Bích - Đường Hòa Bình - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Tôn Thất Hiệp - Đường 3 Tháng 2 - Đường Phó Cơ Điều - Đường - Nguyễn Chí Thanh - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hồng Bàng - Đường Châu Văn Liêm - Đường Vạn Kiếp - Cầu Chà Và - Đường Xóm Củi - Đường Cao Xuân Dục - Đường Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Bến xe buýt Quận 8
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Quận 8 - Quốc lộ 50 - Đường Tùng Thiện Vương - Cầu Chà Và - Đường Hải Thượng Lãn Ông - (Quay đầu tại giao lộ Triệu Quang Phục) - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Châu Văn Liêm - Đường Hồng Bàng - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Nguyễn Chí Thanh - Đường Thuận Kiều - Đường Lê Đại Hành - Đường Lãnh Binh Thăng - Đường Ông Ích Khiêm - Đường Hòa Bình - Đường Lũy Bán Bích - Đường Thoại Ngọc Hầu - Đường Âu Cơ - Đường Trường Chinh - Đường Nguyễn Văn Quá - Đường Tô Ký - Quốc lộ 1 - Đường Lê Văn Khương - Bến xe buýt Thới An
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap