เส้นทางหมายเลข - 91, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 91
ชื่อเส้นทาง : Bến xe Yên Nghĩa - Kim Bài - Phú Túc
ข้างหน้า : Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Phố Xốm - Quốc lộ 21B (qua Thạch Bích, Bình Đà, thị trấn Kim Bài - huyện Thanh Oai) - Tỉnh lộ 429 (qua các xã Quảng Nguyên, Đạo Tú, Phú Hạ - huyện Phú Xuyên) - Phú Túc (Phú Xuyên) - Phú Túc (bãi đỗ xe xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên).
ย้อนกลับ : Phú Túc (bãi đỗ xe xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên) - Tỉnh lộ 429 (qua các xã Phú Hạ, Đạo Tú, Quảng Nguyên - huyện Phú Xuyên) - Quốc lộ 21B (qua thị trấn Kim Bài, Bình Đà, Thạch Bích) - Phố Xốm - Ba La - Quốc lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa.
ราคาตั๋ว : 8000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap