เส้นทางหมายเลข - 72, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 72
ชื่อเส้นทาง : Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai
ข้างหน้า : BX Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Cầu Mai Lĩnh - Biên Giang - Chúc Sơn - Phú Nghĩa - Xuân Mai (Công ty thức ăn chăn nuôi)
ย้อนกลับ : Xuân Mai(Công ty thức ăn chăn nuôi) - Phú Nghĩa - Chúc Sơn - Biên Giang - Cầu Mai Lĩnh - QL 6 - BX Yên Nghĩa
ราคาตั๋ว : 7000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap