เส้นทางหมายเลข - 78, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 78
ชื่อเส้นทาง : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
ข้างหน้า : Bến xe buýt Cầu Lớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Lê Lợi - Đường Quang Trung - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Lê Văn Khương - Bến xe buýt Thới An
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Thới An - Đường Lê Văn Khương - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Quang Trung - Đường Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Dương Công Khi - Đường Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap