เส้นทางหมายเลข - 70-5, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 70-5
ชื่อเส้นทาง : Bố Heo - Lộc Hưng
ข้างหน้า : Ngã Ba Lộc Hưng - Hương Lộ 2 - Bố Heo
ย้อนกลับ : Bố Heo - Hương Lộ 2 - Ngã Ba Lộc Hưng
ราคาตั๋ว : 10
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap