เส้นทางหมายเลข - 62-6, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 62-6
ชื่อเส้นทาง : BX Chợ Lớn - BX Hậu Nghĩa
ข้างหน้า : Bến xe Hậu Nghĩa (Long An) - Đường 3/2 - Đường tỉnh 825 - Tỉnh lộ 10 - Đường Bà Hom - Vòng xoay Phú Lâm - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A)
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến A) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Bà Hom - Tỉnh lộ 10 - Đường tỉnh 825 - Đường 3/2 - Bến xe Hậu Nghĩa (Long An)
ราคาตั๋ว : 15
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap