เส้นทางหมายเลข - 46, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 46
ชื่อเส้นทาง : Công viên Tôn Thất Thuyết - Bến Mễ Cốc
ข้างหน้า : Chợ Rạch Cát - Đường Lưu Hữu Phước - Đường vòng chân cầu số 3 - Đường Mễ Cốc - (quay đầu tại chân cầu số 3) - Cầu số 3 - Đường Mễ Cốc - Đường Bến Bình Đông - Đường Nguyễn Chế Nghĩa - Đường Tuy Lý Vương - Đường Tùng Thiện Vương - Đường Xóm Củi - Đường Hưng Phú - Đường Dã Tượng - Đường Nguyễn Duy - Đường Võ Trứ - Đường Hưng Phú - cầu Chữ Y - Đường Dạ Nam - Đường Phạm Thế Hiển - Đường Dạ Nam - cầu Chữ Y - Đường Nguyễn Biểu - Đường Nguyễn Trãi - Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Đường Khánh Hội - Đường Bến Vân Đồn - Đường Nguyễn Khoái - Đường Tôn Thất Thuyết - Công viên Tôn Thất Thuyết - (quay đầu) - Đường Tôn Thất Thuyết - Bến Cảng Quận 4 (dưới chân cầu Kênh Tẻ)
ย้อนกลับ : Bến xe Cảng Quận 4 (dưới chân cầu Kênh Tẻ) - Đường Tôn Thất Thuyết - Đường Nguyễn Khoái - Đường Bến Vân Đồn - Đường Khánh Hội - Đường Hoàng Diệu - Cầu Ông Lãnh - Đường Nguyễn Thái Học - Đường Nguyễn Thị Nghĩa - vòng xoay Phù Đổng - Đường Nguyễn Trãi - Đường Nguyễn Biểu - cầu Chữ Y - Đường Hưng Phú - Đường Võ Trứ - Đường Nguyễn Duy - Đường Dã Tượng - Đường Hưng Phú - Đường Xóm Củi - Đường vòng Chân cầu Chà Và - Đường Đình Hòa - Đường Cao Xuân Dục - Đường Tùng Thiện Vương - Đường Tuy Lý Vương - Đường Nguyễn Chế Nghĩa - Đường Bến Bình Đông - Đường Mễ Cốc - Cầu số 3 - Đường Mễ Cốc - (quay đầu tại chân cầu số 3) - Đường vòng chân cầu số 3 - Đường Lưu Hữu Phước - Chợ Rạch Cát
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap