เส้นทางหมายเลข - 117, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 117
ชื่อเส้นทาง : Hòa Lạc - Nhổn
ข้างหน้า : Hòa Lạc (trường trung học phổ thông Hòa Lạc) - Quốc lộ 21A - Đường tỉnh 419 (qua xã Bình Yên) - Đường 420 (qua các xã Thúy Lai, Hương Ngải, Dị Nậu) - Đường 421 (qua các xã Liên Hiệp, Hiệp Thuận, Đồng Tháp) - Quốc lộ 32 - Nhổn (điểm trung chuyển xe buýt Nhổn)
ย้อนกลับ : Nhổn (điểm trung chuyển xe buýt Nhổn) - Quốc lộ 32 - Đường 421 (qua các xã Liên Hiệp, Hiệp Thuận, Đồng Tháp) - Đường 420 (qua các xã Thúy Lai, Hương Ngải, Dị Nậu) - Đường tỉnh 419 (qua xã Bình Yên) - Quốc lộ 21A - Hòa Lạc (trường trung học phổ thông Hòa Lạc)
ราคาตั๋ว : 9000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap