เส้นทางหมายเลข - 110, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 110
ชื่อเส้นทาง : Hiệp Phước - Phước Lộc
ข้างหน้า : Bến đò Ấp 3 (Bến đò Bảy Bé) - Đường Đào Sư Tích - Đường Lê Văn Lương - Đường Phạm Hữu Lầu - Đường Nguyễn Hữu Thọ - (quay đầu tại đường nhánh cắt ngang đường Nguyễn Hữu Thọ) - Đường Nguyễn Hữu Thọ - Đường Phạm Hữu Lầu - Đường Huỳnh Tấn Phát - Đường Nguyễn Bình - Đường Nguyễn Văn Tạo - Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ.
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Cầu Kênh Lộ – quay đầu dưới dạ Cầu Kênh Lộ - quay đầu trên đường Nguyễn Văn Tạo – Cầu Kênh Lộ - Đường Nguyễn Văn Tạo - nhánh rẽ sang đường số 1 – đường số 1- Đường Nguyễn Bình - Đường Huỳnh Tấn Phát - Đường Phạm Hữu Lầu - Đường Lê Văn Lương - Đường Đào Sư Tích - Bến đò Ấp 3 (Bến đò Bảy Bé)
ราคาตั๋ว : 7
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap