เส้นทางหมายเลข - 90, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 90
ชื่อเส้นทาง : Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
ข้างหน้า : Bến xe buýt Cần Giờ - Đường Đào Cử - Đường Duyên Hải - Đường Rừng Sác - Bến phà Bình Khánh
ย้อนกลับ : Phà Bình Khánh - Đường Rừng Sác - Đường Duyên Hải - Đường Đào Cử - Bến xe buýt Cần Giờ
ราคาตั๋ว : 7
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap