เส้นทางหมายเลข - 128, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด
เส้นทางหมายเลข : 128
ชื่อเส้นทาง : Tân Điền - An Nghĩa
ข้างหน้า : Trường THPT An Nghĩa - Đường Tam Thôn Hiệp - Đường Rừng Sác - Đường Lý Nhơn - Cầu Vàm Sát 2 - Đường Lý Nhơn - Đường đê Soài Rạp - Đường Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền
ย้อนกลับ : Trạm y tế ấp Tân Điền - Đường Dương Văn Hạnh - Đường đê Soài Rạp - Đường Lý Nhơn - Cầu Vàm Sát 2 - - Đường Lý Nhơn - Đường Rừng Sác - Đường Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa
ราคาตั๋ว : 6
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap