เส้นทางหมายเลข - 70, Ho Chi Minh

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 70
ชื่อเส้นทาง : Tân Quy - Bến Súc
ข้างหน้า : Bến xe Tân Quy - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Bến xe buýt Bến Súc.
ย้อนกลับ : Bến xe buýt Bến Súc - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe Tân Quy
ราคาตั๋ว : 7000
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap