เส้นทางหมายเลข - 65, Ha Noi

ดูรายละเอียด

ดูไปข้างหน้า
ดูย้อนหลัง
เส้นทางหมายเลข : 65
ชื่อเส้นทาง : Thụy Lâm (Đông Anh) - Long Biên (ĐCT Long Biên)
ข้างหน้า :
ย้อนกลับ :
ราคาตั๋ว :
การนำทางง่ายขึ้นด้วย BusMap