Tuyến số - 03, Cần Thơ

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 03
Tên tuyến : Ô Môn - Lộ Tẻ
Lượt đi : RẠCH RẠP. 500 - BÊN ĐÂY CẦU TRẠI MAI. 800 - QUA CẦU TRẠI MAI. 300 - ĐỐI DIỆN CTY HẢI SÁNG. 400 - ĐỐI DIỆN CTY NÔNG SẢN. 400 - TRƯỜNG THCS THỚI THUẬN. 400 - QUA CẦU BÒ ÓT. 700 - ĐỐI DIỆN CTY HIỆP THANH - BÊN ĐÂY CẦU BẰNG LĂNG. 300 - QUA CẦU BẰNG LĂNG. 400 - ĐỐI DIỆN THPT THỐT NỐT. 700 - QUA CẦU TRÀ UỐI. 600 - ĐỐI DIỆN TRUNG TÂM VĂN HÓA. 300 - ĐỐI DIỆN TÒA ÁN THỐT NỐT. 400 - ĐỐI DIỆN NHÀ THIẾU NHI THỐT NỐT. 400 - BÊN ĐÂY CẦU TH ỐT NỐT. 600 - COOPMART THỐT NỐT - QUA CẦU THỐT NỐT. 600 - UBND Q.THỐT NỐT - Đối diện BCH Quận Sự (BV Thốt Nốt) - Nhà nghỉ Kim Ngân - NHÀ NGHỈ KIM NGÂN. 500 - ĐỒ GỖ TÂN TIẾN. 600 - ĐỐI DIỆN SÂN VẬN ĐỘNG THỐT NỐT. 600 - PCCC CÁI TƯ . 500 - BÊN ĐÂY CẦU CÁI NGÃI. 400 - QUA CẦU CÁI NGÃI. 500 - CF A THIẾT. 400 - TRƯỜNG MẦM NON TRUNG KIÊN. 500 - BÊN ĐÂY CẦU CẦN THƠ BÉ. 700 - QUA CẦU CẦN THƠ BÉ. 600 - LỘ TẺ THUẬN HƯNG. 500 - ĐỐI DIỆN MAKE UP MAI LÂM. 700 - KHU VỰ C VH TÂN PHƯỚC. 500 - ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG 11. 400 - ĐỐI DIỆN DIỆU CƯỜNG HUỲNH. 400 - CF TƯỜNG VY. 500 - ĐÔI DIỆN CÂY XĂNG CAM THỦY. 600 - TRAM Y TẾ TÂN HƯNG - BÊN ĐÂY CẦU THƠM RƠM. 400 - QUA CẦU THƠM RƠM. 400 - ĐỐI DIỆN CƠ SỞ HẢI V ÂN. 500 - ĐỐI DIỆN CF THÙY LINH. 600 - ĐỐI DIỆN QUÁN ĂN SƠN DƯƠNG. 900 - QUA CẦU BÁNH TÉT. 700 - NHÀ TRỌ NHƯ NGỌC. 300 - CƠ SỞ YÊN DUNG. 700 - NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU. 500 - LỘ TẺ THƠM RƠM. 500 - QUA LỘ TẺ THƠM RƠM. 500 - ĐỐI DIỆN U BND LONG HƯNG. 300 - ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG ĐIỆN HIỀN 3. 300 - SỬA XE TRIỀU. 600 - ĐỐI DIỆN CÔNG TY ADC. 600 - KHU VỰC VĂN HÓA HÒA THẠNH B. 1000 - QUA CÂY XĂNG TẤN PHÁT. 700 - QUA NHÀ TRỌ NGỌC HÂN. 500 - Đối diện trường THCS Thới Hòa - Gần bến Ô Môn
Lượt về : CÔNG TY TOÀN PHÁT. 200 - TƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỠ THỚI HÒA. 900 - QUA TRƯỜNG THCS THỚI HÒA. 300 - CƠ SỞ TRÂM ANH. 600 - CỔNG KHU VỰC VĂN HÓA HÒA THẠNH B 500 - QUA NGÃ BA ĐÈ ĐỎ. 900 - CÔNG TY ADC. 300 - C Ơ SỞ. CÁ GIỐNG 8 NINH. 500 - CÂY XĂNG ĐIỆN HIỀN 3. 700 - TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN 300 - NHÀ TRỌ VĂN CẢNH 300 - QUA LỘ TẺ THƠM RƠM 400 - ĐỐI DIỆN NHÀ TRỌ SÔNG HẬU. 400 - QUA CÂY XĂNG NGỌC ANH. 700 - ĐỐI DIỆN CÂY GIỐNG ÚT ĐẦY. 6 00 - TỊNH XÁ NGỌC ĐẠT. 400 - QUÁN ĂN SƠN DƯƠNG. 700 - CF THÙY LINH. 900 - CƠ SỞ HẢI VÂN. 300 - BÊN ĐÂY CẦU THƠM RƠM. 500 - QUA CẦU THƠM RƠM. 500 - ĐỐI DIỆN CƠ SỞ ĐÔNG PHƯƠNG. 400 - CÂY XĂNG CAM THỦY. 300 - CF TƯỜNG VY. 700 - VÁ V Ỏ Ô TÔ PHƯƠNG. 400 - CÂY XĂNG 11. 400 - CF NGỌC SƯƠNG. 500 - MAKE UP MAI LÂM. 400 - LỘ TẺ THUẬN HƯNG. 600 - BÊN ĐÂY CẦU CẦN THƠ BÉ. 600 - QUA CẦU CẦN THƠ BÉ. 500 - ĐỐI DIỆN TRƯỜNG MN TRUNG KIÊN. 700 - CF MỸ DUYÊN. 500 - BÊN ĐÂY C ẦU CÁI NGÃI. 600 - QUA CẦU CÁI NGÃI. 400 - PCCC CÁI TƯ. 500 - SÂN VẬN ĐỘNG THỐT NỐT. 300 - ĐỒ GỖ TÂN TIẾN. 800 - CÔNG TY TIẾN THẠNH. 700 - ĐIỆN MÁY CAO PHONG. 300 - BÊN ĐÂY CẦU THỐT NỐT. 600 - TRUNG TÂM THỐT NỐT. 700 - NHÀ THIẾU NHI THỐT NỐT. 500 - TÒA ÁN QUẬN 300 - TRUNG TÂM VĂN HÓA. 500 - CHÙA GIÁC HOA. 300 - QUA CẦU TRÀ UỐI. 500 - TRƯỜNG THPT THỐT NỐT. 200 - CÂY XĂNG ĐIỆN HIỀN 1.500 - QUA CẦU BẰNG LĂNG. 400 - CÔNG TY HIỆP THÀNH. 300 - BÊN ĐÂY CẦU BÒ ÓT. 400 - QUA CẦU BÒ ÓT. 600 - CÔNG TY NÔNG SẢN. 300 - CÔNG TY HẢI SÁNG. 300 - BÊN ĐÂY CẦU TRẠI MAI. 400 - QUA CẦU TRẠI MAI. 400 - RẠCH RẠP. 600 - BẾN LỘ TẺ
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap