Tuyến số - 05, Cần Thơ

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 05
Tên tuyến : Ô Môn - Vĩnh Thạnh
Lượt đi : Cửa hàng Nông nghiệp thông hạnh - Hiệu thuốc thú y nhâm 300 - Trường châu văn liêm 200 - Thế giới sữa - Bên dây cầu Rạch Nhum - Qua Cầu Rạch Nhum  - nhà trọ Tiến Phát  - Quán ăn Gia Lạc  - Số nhà 34 - Bên đây cầu Rạch Tra - Qua cầu Rạch Tra - Trường TH Thới Thạnh - Trạm y tế Thới Thạnh - Nhà văn hóa Thới Thạnh - Bên đây cầu Vàm Nhon - Qua cầu Vàm Nhon - Chùa Thiên Phước - Nhà máy chế biến gạo - vựa phế liệu - Ẳm thực 868 - Bên đây cầu Tắc Cà Đi - QUA CẦU TẮC CÀ ĐI. 200 - NGANG HUYỆN ỦY THỚI LAI. 500 - BÊN ĐÂY CẦU XẺO XÀO. 500 - QUA CẦU XẺO XÀO . 300 - QUA CẦU THỚI LAI. 600 - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẾ THIỆN 300 - NGANG BV THỚI LAI 500 - BÊN ĐÂY CẦ U CỒN CHEN. 400 - NHÀ MÁY NGỌC LỢI 300 - CÂY XĂN PETRO 600 - UBND XÃ XUÂN THẮNG 600 - CỘT MỐC HUYỆN CỜ ĐỎ 500 - CƠ SỞ NGỌC GIÀU. 600 - NGANG QUÁN CF KING 500 - NHÀ TRỌ VÂN ANH. 500 - BÊN ĐÂY CẦU SỐ 8 300 - TRƯỜNG THCS ĐÔNG HIỆP. 400 - BÊN ĐÂU CẦU SỐ 7. 500 - QUA CẦU SỐ. S7 500 - BÊN ĐÂY CẦU SỐ 6. 600 - NHÀ THUỐC PHẠM MỸ DUNG 800 - TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG THẮNG 600 - CỔNG RÀO ANTT 500 - CỐNG SỐ 3 500 - CÔNG TY LƯƠNG THỰC 500 - NHÀ NGHỈ NGUYỄN THÀNH. 600 - CƠ SỞ SẮT KHÁNH ĐĂNG 600 - CÂY XĂNG VÕ VĂN KIỆT 600 - CƠ SỞ THÀNH NGỌC 400 - BÊN ĐÂY CẦU KÊNH NGANG 600 - Chợ cờ đỏ - NGANG KHU DI TÍCH LS CỜ ĐỎ 300 - CÂY XĂNG CAO ĐÀNG. 300 - NGANG HUYỆN ỦY CỜ ĐỎ - NGANG BCH QUÂN SỰ CỜ ĐỎ.400 - NỘI T HẤT THẠNH PHÚ - NHÀ TRỌ QUỐC KHANG. 500 - CF VÕNG HƯƠNG ĐỒNG 400 - CƠ SỞ ĐỨC THÀNH 500 - NHÔM SẮT HOÀNG KIÊM 600 - CÔNG TY NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ 500 - PHỞ PHÚC HẢI 600 - QUÁN ĂN NGỌC THƯ 500 - NHÀ NGHỈ MAI NHUNG 400 - CF THỊ TUYÊN 40 0 - NGANG TRUNG TÂM GIỐNG.500 - NHÀ NGHỈ THANH THẢO. 700 - BÊN ĐÂY CẦU KH1 - CỔNG CHÀO VĨNH THẠNH 400 - QUA CẦU 6 BỌNG 400 - CÂY XĂNG 8 KẾ. 500 - UỐNG TÓC NGỌC LAN 600 - HOA KIỂNG QUỐC NAM 400 - CF THÚY LIỄU 400 - HOA KIỂNG TÂM 4 00 - CÔNG TY SUNWA 700 - BÊN ĐÂY CẦU LÁNG CHIM - QUA CẦU LÁNG CHIM. 500 - NHÀ TRỌ NĂM TRỌNG 500 - NHÀ TRỌ 555. 500 - NGANG BCHQS VĨNH THẠNH 300 - VĂN PHÒNG GIAO DỊCH 400 - NGANG CHI CỤC THUẾ VĨNH THẠNH 300 - NGANG TÒA ÁN VĨNH THẠNH 300 - QUỸ TÍNH DỤNG VĨNH THẠNH 300 - CHỢ VĨNH THẠNH 300
Lượt về : VIETEL VĨNH THẠNH 300 - NGÂN HÀNG ARIBANK 300 - VIỆN KIỂM SOÁT 400 - CHI CỤC THUẾ VĨNH THẠNH 300 - SPA ELBON 300 - QUA BCHQS 300 - BÊN ĐÂY CẦU VƯỢT 400 - NGANG NT 5 TRỌNG 400 - BÊN ĐÂY CẦU LÁNG C HIM 400 - QUA CẦU LÁNG CHIM 500 - NGANG CÔNG TY SUNWA 500 - NGANG CÂY XĂNG SỐ 6 600 - NGANG HOA KIỂNG TÂM 300 - NGANG CF THÚY LIỄU 400 - NGANG HOA KIỂNG QUỐC NAM 300 - Ngang Uốn tóc Ngọc Lan - NGANG CÂY XĂNG 8 KẾ - BÊN ĐÂY CẦU 6 BỌNG 600 - Cổng chào Vĩnh Thạnh - QUA CẦU KH1 400 - NGANG NHÀ NGHỈ THANH THẢO 400 - TRUNG TÂM GIỐNG 700 - NGANG CF THỊ TUYÊN 600 - NGANG NHÀ NGHỈ MAI NHUNG 400 - NGANG QUÁN ĂN NGỌC THƯ 400 - NGANG QUÁN PHỞ PHÚC HẢI 500 - CÔNG TY NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ. 500 - NGANG NHÔM SẮT HOÀNG KIÊM. 500 - NGANG CƠ SỞ ĐỨC THÀNH 600 - CF NHƯ LOAN 500 - NGANG NT QUỐC KHANG 400 - NỘI THẤT THẠNH PHÚ 500 - BAN CHQS 500 - HUYỆN ỦY CỜ ĐỎ 400 - NGANG CÂY XĂNG CAO ĐÀNG 300 - KHU DI T ÍCH CỜ ĐỎ 400 - Sacombank cờ đỏ - QUA CẦU KÊNH NGANG 500 - NGANG CƠ SỞ THÀNH NGỌC 600 - NGANG CÂY XĂNG VVK. 400 - CƠ SỞ NGUYỄN LÊ - Ngang Nhà nghỉ Nguyễn Thành - NGANG CTY LƯƠNG THỰC CỜ ĐỎ. 600 - CF THIỆN CHÍ. 400 - Ngang cổng ch ào ANTT - NGANG TRẠM Y TẾ 500 - BCH QS ĐÔNG THẮNG 700 - BÊN ĐÂY CẦU SỐ 6 600 - QUA CẦU SỐ 6. 600 - BÊN ĐÂY CẦU SỐ 7 600 - QUA CẦU SỐ 7 500 - TRUNG HỌC CS ĐÔNG HIỆP. 600 - QUA CẦU SỐ 8 500 - NGANG UBND XÃ ĐÔNG THUẬN. 200 - NGANG N T VÂN ANH 500 - CF VÕNG KING 600 - NGANG CƠ SỞ NGỌC GIÀU 500 - NGANG CỘT MÓC CỜ ĐỎ 600 - NGANG CÂY XĂNG METRO 500 - NGANG UBND XÃ XUÂN THẮNG 500 - NGANG CÂY XĂNG METRO HIEP THANH - NGANG CÔNG TY NGỌC LỢI 500 - QUA CẦU CỒN CHEN. 5 00 - BV THỚI LAI 300 - PHÒNG RĂNG HÙNG 500 - BÊN ĐÂY CẦU THỚI LAI. 300 - QUA CẦU THỚI LAI. 600 - QUA CẦU XẺO XÀO. 500 - HUYỆN ỦY THỚI LAI. 300 - NGANG CÔNG TY VIỆT HÀ. 200 - NHÀ MÁY NƯỚC THỚI LAI. 300 - Qua cầu Tắc cà Đi - Ngang xí nghiệp lương thực số 7 - xí nghiệp Thới Thạnh - ngang vựa phế liệu - Ngang Chùa Thiên Phước - Bên đây Cầu Vàm Nhon - THCS Thới Thạnh - Ngang trạm y tế Thới Thạnh - Ngang UBND Thới Lai - Trường TH Thới Thạnh - BÊN ĐÂY CẦU GẠCH TRA 500 - QUA CẦU GẠCH TRA 500 - TRƯỜNG MẦM NON THỚI THẠNH 700 - Bên đây cầu Rạch Nhum  - Qua cầu Rạch NHum - Ngang thế giới sữa. - Ngang trường châu văn liêm 300 - Cổng sau bv đa khoa ô môn - Xưởng tôn phong vân. 300
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap