Làm sao để đến 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Pandan Safari
Địa chỉ: AJ286
Trạm dừng Pandan Perdana (SELATAN) (AJ275)
Địa chỉ: JLN Perdana 3/1
Trạm dừng Pandan Perdana (TIMUR) (AJ272)
Địa chỉ: JLN Perdana 3/1
Trạm dừng Sk Pandan Perdana (OPP)
Địa chỉ: AJ287
Trạm dừng Stadium Mpaj
Địa chỉ: JLN Perdana 6/2
Trạm dừng Pandan Court
Địa chỉ: AJ280
Trạm dừng 7 Eleven
Địa chỉ: AJ288
Trạm dừng Pandan Vista (AJ277)
Địa chỉ: JLN 2/1
Trạm dừng Perdana Villa
Địa chỉ: AJ282
Trạm dừng Warta Perdana
Địa chỉ: AJ446
Trạm dừng Sk Pandan Perdana (AJ273)
Địa chỉ: JLN Perdana 3/1
Trạm dừng Pandan Perdana Deluxe
Địa chỉ: AJ283
Trạm dừng Pandan Perdana (BARAT) (AJ279)
Địa chỉ: JLN Perdana 2/1
Trạm dừng Plaza Pandan
Địa chỉ: JLN Perdana Utama
Trạm dừng Perdana Court
Địa chỉ: AJ281
Trạm dừng Perdana Villa (AJ470)
Địa chỉ: JLN 2/1
Trạm dừng Pandan Perdana Deluxe (AJ278)
Địa chỉ: JLN Perdana 2/1
Trạm dừng Pandan Vista
Địa chỉ: AJ284

Xe buýt đến 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor).

Khi đi đến 6 Jalan Perdana 2/1 (6 Jalan Perdana 2/1, Pandan Perdana, 55300 Pandan Indah, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap