Làm sao để đến AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Bengkel Ally Azran (OPP) (AJ14)
Địa chỉ: JLN Au3/1
Trạm dừng Flat Taman Al-ridhuan (AJ509)
Địa chỉ: Mrr2
Trạm dừng Bengkel Goodyear (OPP)
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Dewan Bahasa Pustaka (AJ12)
Địa chỉ: JLN Au3/1
Trạm dừng Flat Al-ridhuan (OPP) (AJ400)
Địa chỉ: JLN Ukay Perdana
Trạm dừng Flat Al-ridhuan (AJ386)
Địa chỉ: JLN Ukay Perdana
Trạm dừng Masjid Ar-ridhuan (AJ508)
Địa chỉ: Mrr2
Trạm dừng Bengkel Goodyear
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Dewan Bahasa Pustaka (OPP) (AJ15)
Địa chỉ: JLN Au3/1
Trạm dừng Ukay Bistari (AJ478)
Địa chỉ: JLN Ukay Perdana
Trạm dừng Bengkel Ally Azran (AJ13)
Địa chỉ: JLN Au3/1

Xe buýt đến AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor).

Khi đi đến AJ 400 Flat al-Ridzuan (Flat al Ridzuan (Opp)) (Jalan Ukay Perdana, Taman Bukit Jubina, 68000 Melawati, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap