Làm sao để đến Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Pintu 3 Suk (SA30)
Địa chỉ: Pers Kayangan
Trạm dừng Suk Pintu Utama
Địa chỉ: Pers Sultan
Trạm dừng (SUK1)
Địa chỉ: Pers Sultan

Xe buýt đến Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor).

Khi đi đến Agro Selangor (Pej Raja Muda Tingkat 24, SUK SGR) (Jalan Takbir 5/1, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap