Làm sao để đến Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Jpj Bah. Teknologi Digital
Địa chỉ: SP72
Trạm dừng Cyberjaya Transport Terminal
Địa chỉ: SP75B
Trạm dừng D'pulze
Địa chỉ: SP20
Trạm dừng Komersial Neo Cyber
Địa chỉ: SP63
Trạm dừng Plaza Crystalville
Địa chỉ: SP427
Trạm dừng Cyberjaya Transport Terminal
Địa chỉ: SP75
Trạm dừng Primera Suite
Địa chỉ: SP395
Trạm dừng Quill 3
Địa chỉ: SP73B
Trạm dừng Quill 3
Địa chỉ: SP73

Xe buýt đến Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor).

Khi đi đến Aquanano (Aqua Nano) (Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap