Tuyến số - 61-4, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 61-4
Tên tuyến : Bến Dược - Dầu Tiếng
Thời gian hoạt động : 05:50 - 18:00
Lượt đi : Ngã ba An Nhơn Tây - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Cầu Bến Súc - ĐT 744 - Thị Trấn Dầu Tiếng.
Lượt về : Thị Trấn Dầu Tiếng - ĐT 744 - Cầu Bến Súc - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Ngã ba An Nhơn Tây.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 10,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 20 km
Thời gian chạy : 35 phút
Giãn cách tuyến : 20 - 25 phút
Số chuyến : 70 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (028)66.598.770
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap