Tuyến số - 61-4, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 61-4
Tên tuyến : Bến Dược - Dầu Tiếng
Lượt đi : Ngã ba An Nhơn Tây - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Cầu Bến Súc - ĐT 744 - Thị Trấn Dầu Tiếng.
Lượt về : Thị Trấn Dầu Tiếng - ĐT 744 - Cầu Bến Súc - Khu di tích lịch sử Bến Dược - Ngã ba An Nhơn Tây.
Giá vé : 10000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap