Tuyến số - 62-1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-1
Tên tuyến : Bến Xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Trụ
Lượt đi : Bến xe Tân Trụ - Đường Cao Thị Mai - Đường tỉnh 832 - Quốc lộ 1A - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn
Lượt về : Bến xe buýt Chợ Lớn - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đường tỉnh 832 - Đường Cao Thị Mai - Bến xe Tân Trụ
Giá vé : 10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap