Tuyến số - 62-8, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-8
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Lượt đi : Bến xe khách Long An - Đường Trà Quý Bình - Đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 - Tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 1A - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn
Lượt về : Bến xe buýt Chợ Lớn - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 62 - Đường Hùng Vương - Đường Trà Quý Bình - Bến xe khách Long An
Giá vé : 12
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap