Tuyến số - 62-8, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 62-8
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An
Lượt đi : Bến xe Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Tuyến tránh Quốc Lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc Lộ 62 - Hùng Vương - Trà Quý Bình - Bến xe khách Long An.
Lượt về : Bến xe khách Long An - Trà Quý Bình - Hùng Vương - Quốc lộ 62 - Tuyến tránh Quốc Lộ 1A (đoạn qua thành phố Tân An) - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - Ga Chợ Lớn
Giá vé : 12000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap