Tuyến số - 62-2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 62-2
Tên tuyến : Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân
Lượt đi : Ngã 3 Tân Lân (Thị trấn Cần Đước – Long An) – Đường tỉnh 826 – Chợ Rạch Kiến – Đường tỉnh 826 – Ngã tư Long Đinh – Đường Đinh Đức Thiện – Quốc lộ 1A – Đường Kinh Dương Vương – Đường Hồng Bàng – Đường Phú Hữu – Bến xe buýt Chợ Lớn
Lượt về : Bến xe buýt Chợ Lớn – Đường Lê Quang Sung – Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng – Đường Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1A – Đường Đinh Đức Thiện – Ngã tư Long Đinh – Đường tỉnh 826 – Chợ Rạch Kiến – Đường tỉnh 826 – Ngã 3 Tân Lân (Thị trấn Cần Đước – Long An)
Giá vé : 10
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap