Tuyến số - 62-2, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 62-2
Tên tuyến : Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân
Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:55
Lượt đi : BX Chợ Lớn - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1A - Đinh Đức Thiện - Ngã tư Long Đinh - Đường tỉnh 826 - Chợ Rạch Kiến (Cần Đước - Long An)
Lượt về : Chợ Rạch Kiến - Đường tỉnh 826 - Ngã tư Long Đinh - Đinh Đức Thiện - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Phú Hữu - BX Chợ Lớn.
Loại tuyến : Phổ thông - Không trợ giá
Giá vé : 5,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 34 km
Thời gian chạy : 80 phút
Giãn cách tuyến : 15 - 30 phút
Số chuyến : 88 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (028)38.535.935
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap