Tuyến số - 84, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 84
Tên tuyến : Bến xe buýt Chợ Lớn - Tân Túc
Lượt đi : Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm) - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Đường Tân Túc - Đường Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1 - Đường Kinh Dương Vương - Đường Hồng Bàng - Đường Nguyễn Trãi - Đường Xóm Vôi - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B)
Lượt về : Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) - Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hồng Bàng - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Đường Nguyễn Hữu Trí - Đường Tân Túc - Đường số 8 - Đường số 1 - Đường số 4A - Đường số 1A - Đường Tân Túc - Đường Nguyễn Hữu Trí - Thị trấn Tân Túc (Cống Ông Cốm)
Giá vé : 6
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap