Làm sao để đến Bến xe buýt Chợ Lớn - B ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Bến xe buýt Chợ Lớn - B (Thành phố Hồ Chí Minh)

62-2

Tuyến số 62-2
Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:55

84

Tuyến số 84
Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:45

61

Tuyến số 61
Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân Thời gian hoạt động : 04:50 - 19:00

84

Tuyến số 84
Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:45

62-2

Tuyến số 62-2
Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Lân Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:55

145

Tuyến số 145
Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Bến Xe Buýt Hiệp Thành Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:30

101

Tuyến số 101
Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt Thời gian hoạt động : 05:30 - 18:30

145

Tuyến số 145
Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Bến Xe Buýt Hiệp Thành Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:30

101

Tuyến số 101
Bến Xe Buýt Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt Thời gian hoạt động : 05:30 - 18:30

16

Tuyến số 16
Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Phú Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:15

68

Tuyến số 68
Bến xe Chợ Lớn - Đại Học Tài Chính Marketing Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:25

16

Tuyến số 16
Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân Phú Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:15

23

Tuyến số 23
Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn Thời gian hoạt động : 05:00 - 19:30

68

Tuyến số 68
Bến xe Chợ Lớn - Đại Học Tài Chính Marketing Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:25

61

Tuyến số 61
Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân Thời gian hoạt động : 04:50 - 19:00

Xe buýt đến Bến xe buýt Chợ Lớn - B ở Thành phố Hồ Chí Minh

Đi đến Bến xe buýt Chợ Lớn - B trong Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Bến xe buýt Chợ Lớn - B.

Khi đi đến Bến xe buýt Chợ Lớn - B, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap