Tuyến số - 78, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 78
Tên tuyến : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Thời gian hoạt động : 05:30 - 19:00
Lượt đi : Bến Thới An - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9 cũ) - Quang Trung - Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Dương Công Khi - Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn.
Lượt về : Bến xe buýt Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Lê Lợi - Quang Trung - Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương - Bến Thới An.
Loại tuyến : Phổ thông - Có trợ giá
Giá vé : 6,000 VNĐ
Độ dài tuyến : 10.4 km
Thời gian chạy : 55 - 60 phút
Giãn cách tuyến : 16 - 23 phút
Số chuyến : 100 chuyến/ngày
Đơn vị : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: 18001557
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap