Tuyến số - 78, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 78
Tên tuyến : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Lượt đi : Bến xe buýt Cầu Lớn - Đường Nguyễn Văn Bứa - Đường Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Lê Lợi - Đường Quang Trung - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Lê Văn Khương - Bến xe buýt Thới An
Lượt về : Bến xe buýt Thới An - Đường Lê Văn Khương - Đường Đặng Thúc Vinh - Đường Quang Trung - Đường Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Đường Dương Công Khi - Đường Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn
Giá vé : 6
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap