Tuyến số - 78, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 78
Tên tuyến : Bến xe buýt Thới An - Ngã Ba Giồng - Cầu Lớn
Lượt đi : Bến Thới An - Lê Văn Khương - Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9 cũ) - Quang Trung - Lê Lợi - Ngã ba Hồng Châu - Dương Công Khi - Nguyễn Văn Bứa - Bến xe buýt Cầu Lớn.
Lượt về : Bến xe buýt Cầu Lớn - Nguyễn Văn Bứa - Dương Công Khi - Ngã ba Hồng Châu - Lê Lợi - Quang Trung - Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương - Bến Thới An.
Giá vé : 6000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap