Làm sao để đến Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Pandan Safari
Địa chỉ: AJ286
Trạm dừng Pandan Height (AJ276)
Địa chỉ: JLN Perdana 3/1
Trạm dừng Pandan Perdana Deluxe
Địa chỉ: AJ283
Trạm dừng Pandan Height
Địa chỉ: AJ285
Trạm dừng Pandan Vista (AJ277)
Địa chỉ: JLN 2/1
Trạm dừng Pandan Vista
Địa chỉ: AJ284
Trạm dừng Pandan Perdana Deluxe (AJ278)
Địa chỉ: JLN Perdana 2/1

Xe buýt đến Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur).

Khi đi đến Bukit Pandan 2 Condominium (Bukit Pandan Condo 2.A-21-4.Jln 1-91B Off Jln Pandan Perdana 3-1.Desa Pandan 55300 KL) (Jalan Perdana 1/91B, Pandan Perdana, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap