Tuyến số - R14, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : R14
Tên tuyến : Công viên 29/3 - Khu Công Nghệ Cao
Lượt đi : CV 29/3 - Điện Biên Phủ - Hoàng Thị Loan - Nguyễn Sinh Sắc - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Đường số 2 KCN Hòa Khánh - Đường số 3 KCN Hòa Khánh - Đường số 5 KCN Hòa Khánh - DT602 - QL1A
Lượt về : QL1A - DT602 - Đường số 5 KCN Hòa Khánh - Đường số 3 KCN Hòa Khánh - Đường số 2 KCN Hòa Khánh - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan - Điện Biên Phủ - CV 29/3
Giá vé : 5000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap