Tuyến số - AEON 1, Bình Dương Becamex Tokyu

Xem chi tiết
Mã số tuyến : AEON 1
Tên tuyến : CÔNG VIÊN THỦ DẦU MỘT - AEON MALL BÌNH DƯƠNG
Lượt đi : Công viên Thủ Dầu Một → Đại Lộ Bình Dương → Yersin → Cách Mạng Tháng 8 → 30 tháng 4 → Đường nội bộ Becamex Tower → Tòa nhà Becamex → Đại lộ Bình Dương → Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương
Lượt về : Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương → Đại lộ Tự Do → Đường số 3 Vsip → Hữu Nghị → Đại lộ Bình Dương → 30 tháng 4 → Đường nội bộ Becamex Tower → Tòa nhà Becamex → Đại lộ Bình Dương → 30 tháng 4 → Cách Mạng Tháng 8 → Yersin → Đại lộ Bình Dương → Công viên Thủ Dầu Một
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap