Tuyến số - R4A, Thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : R4A
Tên tuyến : Cảng Sông Hàn - Hòa Tiến
Lượt đi : Cảng sông Hàn (bãi đỗ xe đầu đường Như Nguyệt) - Đống Đa - Ông Ích Khiêm – Nguyễn Văn Linh – Đường 2/9 – Tiểu La – Núi Thành – Đường 30/4 - Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành – Ông Ích Đường – CMT8 - Trường Chinh – Cầu Đỏ - QL1A - ĐT605 – Hòa Tiến
Lượt về : Hòa Tiến - ĐT605 – QL1A - Cầu Đỏ - Trường Chinh – CMT8 – Ông Ích Đường - Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ - Đường 30/4 – Núi Thành – Tiểu La – Đường 2/9 – Nguyễn Văn Linh - Ông Ích Khiêm – Đống Đa – Cảng sông Hàn (bãi đỗ xe đầu đường Như Nguyệt).
Giá vé : 5000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap