Tuyến số - 17, Phú Quốc

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 17
Tên tuyến : Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - GrandWorld
Lượt đi : GrandWorld
Lượt về : Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Giá vé : 0
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap