Tuyến số - AEON 2, Bình Dương Becamex Tokyu

Xem chi tiết
Mã số tuyến : AEON 2
Tên tuyến : CHUNG CƯ The VIEW - AEON MALL BÌNH DƯƠNG
Lượt đi : Chung cư The View → Võ Nguyên Giáp → Lý Thái Tổ → Trạm trung chuyển Hikari → Lý Thái Tổ → Đại lộ Hùng Vương → Trường Sa → Đường nội bộ Sora Gardens → Đại lộ Hùng Vương → Phạm Ngọc Thạch → Đại lộ Bình Dương → 30 tháng 4 → Đường nội bộ Becamex Tower → Tòa nhà Becamex → Đại lộ Bình Dương → Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương
Lượt về : Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương → Đại lộ Tự Do → Đường số 3 Vsip → Hữu Nghị → Đại lộ Bình Dương → 30 tháng 4 → Đường nội bộ Becamex Tower → Tòa nhà Becamex → Đại lộ Bình Dương → Phạm Ngọc Thạch → Đại lộ Hùng Vương → Sora Gardens → Đại lộ Hùng Vương → Lý Thái Tổ → Trạm trung chuyển Hikari → Lý Thái Tổ → Võ Nguyên Giáp → Chung cư The View
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap