Làm sao để đến Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Taman Lembah Keramat (AJ347)
Địa chỉ: JLN Au5
Trạm dừng Smk Seri Keramat (OPP) (AJ344)
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Smk Lembah Keramat (AJ384)
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Taman Lembah Keramat (AJ294)
Địa chỉ: JLN Au 5
Trạm dừng Taman Wangsa Jaya (OPP)
Địa chỉ: JLN 6/27A
Trạm dừng Sk Hulu Kelang (AJ496)
Địa chỉ: Mrr2
Trạm dừng Dewan Serbaguna Au5 (AJ436)
Địa chỉ: JLN Au5
Trạm dừng Saudi School (AJ494)
Địa chỉ: Mrr2
Trạm dừng Saudi School (OPP) (AJ493)
Địa chỉ: Mrr2
Trạm dừng Medan Selera Au5 (OPP) (AJ383)
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Smk Lembah Keramat (OPP) (AJ345)
Địa chỉ: JLN Au4
Trạm dừng Taman Wangsa Jaya (KL837)
Địa chỉ: JLN 6/27A
Trạm dừng Smk Seri Keramat (AJ385)
Địa chỉ: JLN Au 4
Trạm dừng Sk Hulu Kelang (OPP) (AJ495)
Địa chỉ: Mrr2

Xe buýt đến Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor).

Khi đi đến Dewan Serbaguna Lembah Keramat (Dewan Serbaguna Mpaj Au5) (Jalan AU 5, AU 4, 54200 Melawati, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap