Làm sao để đến Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2 ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2 (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng Trường tiểu học Mỹ Đình 2 - Đối diện 216 đường Mỹ Đình
Địa chỉ: Trường tiểu học Mỹ Đình 2 - Đối diện 216 đường Mỹ Đình
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 88
Trạm dừng Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Phạm Hùng)
Địa chỉ: Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Phạm Hùng)
Trạm dừng Quảng trường BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Quảng trường BX Mỹ Đình
Trạm dừng 29 Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: 29 Nguyễn Hoàng
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 53B
Trạm dừng (B) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 44
Trạm dừng (B) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 30
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 64
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 22B
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 157
Trạm dừng Đối diện Bến xe khách Mỹ Đình
Địa chỉ: Phạm Hùng (cột trước)
Trạm dừng Trước 100m ngã 4 Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: Phạm Hùng (đối diện công ty CP Sông Đà 9)
Trạm dừng Cổng sau Bến xe Mỹ Đình
Địa chỉ: Cổng sau Bến xe Mỹ Đình
Trạm dừng Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Nguyễn Hoàng)
Địa chỉ: Cục Đăng Kiểm Việt Nam (Nguyễn Hoàng)
Trạm dừng Bến xe Mỹ Đình
Địa chỉ: Bến xe Mỹ Đình
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 16
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 103
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 109
Trạm dừng (B) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 21B
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 46
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 103B
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 74
Trạm dừng (A) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 87
Trạm dừng (B) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 09B
Trạm dừng (B) BX Mỹ Đình
Địa chỉ: Tuyến 09BCT
Trạm dừng ĐD BX Mỹ Đình (cột sau)
Địa chỉ: ĐD BX Mỹ Đình (cột sau)
Trạm dừng 36 Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: 36 Nguyễn Hoàng

Xe buýt đến Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2 ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2 trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2.

Khi đi đến Dolphin Plaza, Mỹ Đình 2, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap