Tuyến số - 68, Bình Dương Becamex Tokyu

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 68
Tên tuyến : Hikari – Chợ Phú Chánh – Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi
Lượt đi : Trạm trung chuyển Hikari → đường Lý Thái Tổ → đường Lê Duẩn → đường Lê Lợi → đường Phạm Văn Đồng → đường Lý Thái Tổ → đường Võ Nguyên Giáp → Chợ Phú Chánh (quay đầu) → đường Võ Nguyên Giáp → đường Thống Nhất → Dân Chủ → đường nội bộ Nhà ở An sinh xã hội Hòa Lợi → Nhà ở An sinh xã hội Hòa Lợi trạm số 1
Lượt về : Nhà ở An sinh xã hội Hòa Lợi trạm số 1 → đường nội bộ nhà ở An sinh xã hội Hòa Lợi → đường Lê Lợi → đường Dân Chủ → đường Thống Nhất → đường Võ Nguyên Giáp → Chợ Phú Chánh (quay đầu) → đường Võ Nguyên Giáp → Sảnh chung cư The View (quay đầu) → đường Võ Nguyên Giáp → đường Lý Thái Tổ → đường Phạm Văn Đồng → đường Lê Lợi → đường Lê Duẩn → đường Lý Thái Tổ → Trạm trung chuyển Hikari
Giá vé : 6000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap