Làm sao để đến Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng MERDEKA
Địa chỉ: MERDEKA
Trạm dừng Hospital Tung Shin (KL119)
Địa chỉ: JLN Pudu
Trạm dừng Backhome Hostel (KL100)
Địa chỉ: JLN Tun Hs Lee
Trạm dừng Kota Raya (KL112)
Địa chỉ: JLN Tun Tan Cheng Lock
Trạm dừng PLAZA RAKYAT
Địa chỉ: PLAZA RAKYAT
Trạm dừng Lin Ho (KL104)
Địa chỉ: JLN Hang Lekiu
Trạm dừng Maybank (KL103)
Địa chỉ: JLN Hang Lekiu
Trạm dừng Menara Maybank (KL118)
Địa chỉ: JLN Tun Perak
Trạm dừng Kota Raya (KL108)
Địa chỉ: JLN Tun Tan Cheng Lock
Trạm dừng Hub Lebuh Pudu (KL101)
Địa chỉ: JLN Silang
Trạm dừng Hab Lebuh Pudu (KL113)
Địa chỉ: JLN Tun Perak
Trạm dừng Menara Olympia (KL14)
Địa chỉ: JLN Raja Chulan
Trạm dừng Muzium Telekom (KL1826)
Địa chỉ: JLN Raja Chulan
Trạm dừng Bangkok Bank 2
Địa chỉ: JLN Petaling
Trạm dừng Wisma Budiman (KL13)
Địa chỉ: JLN Raja Chulan

Xe buýt đến Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur).

Khi đi đến Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan UTC Kuala Lumpur (Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)) (Jalan Pudu, Pusat Bandaraya, 50150 Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap