Tuyến số - 141, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 141
Tên tuyến : Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung II
Lượt đi : Cổng sau Khu chế xuất Linh Trung II (giáp ranh Bình Dương) - Tỉnh lộ 43 - cầu vượt Gò Dưa - Đường Gò Dưa - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Võ Văn Ngân - Ngã 4 Thủ Đức - Đường Lê Văn Việt (ĐH GTVT) - Làng Tăng Phú - Đường Lã Xuân Oai - Đường Nguyễn Duy Trinh - Đường Tam Đa - Khu du lịch The BCR
Lượt về : Khu du lịch The BCR - Đường Tam Đa - Đường Nguyễn Duy Trinh - Đường Lã Xuân Oai - Làng Tăng Phú - Đường Lê Văn Việt (Đại học GTVT) - Ngã 4 Thủ Đức - Đường Võ Văn Ngân - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Tam Hà - Đường Phú Châu - Đường Tô Ngọc Vân - Đường Gò Dưa - cầu vượt Gò Dưa - Tỉnh lộ 43 - cổng sau Khu chế xuất Linh Trung II (giáp ranh Bình Dương)
Giá vé : 6
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap