Làm sao để đến Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng G Village
Địa chỉ: KL1842
Trạm dừng Selangor Polo Club (KL1661)
Địa chỉ: JLN 1/76
Trạm dừng Mutiara Upper East Condominium (KL220)
Địa chỉ: JLN 1/76E
Trạm dừng Sek. Keb. Desa Pandan
Địa chỉ: KL1839
Trạm dừng Kuarters Kerajaan U-thant (KL262)
Địa chỉ: JLN 1/76
Trạm dừng Kuarters Kerajaan JLN U-thant (OPP)
Địa chỉ: KL2372
Trạm dừng Desa Pandan Apartment J3 (OPP) (KL261)
Địa chỉ: JLN 1/76
Trạm dừng Desa Pandan Apartment (UTARA) (KL238)
Địa chỉ: JLN 1/76E
Trạm dừng Apartment Desa Pandan Blok J4
Địa chỉ: KL2371
Trạm dừng Menara Polo/sk Desa Pandan (OPP) (KL1838)
Địa chỉ: JLN 4/76E
Trạm dừng Raintree Residence (KL263)
Địa chỉ: JLN 1/76
Trạm dừng Wickham Residence (KL217)
Địa chỉ: JLN 1/76

Xe buýt đến Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur).

Khi đi đến Kkka Jln Uthant (C-13-2 Kkka Jln U-Thant No 40 Jln 1/76 Off Jln Kg Pandan 55100 KL) (Taman Maluri, 55100 Ampang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap