Tuyến số - 07, Cần Thơ

Xem chi tiết

Xem Lượt Đi
Xem Lượt Về
Mã số tuyến : 07
Tên tuyến : Lộ Tẻ - Cờ Đỏ
Lượt đi : RẠCH RẠP. 500 - BÊN ĐÂY CẦU TRẠI MAI. 800 - QUA CẦU TRẠI MAI. 300 - ĐỐI DIỆN CTY HẢI SÁNG. 400 - ĐỐI DIỆN CTY NÔNG SẢN. 400 - TRƯỜNG THCS THỚI THUẬN. 400 - QUA CẦU BÒ ÓT. 700 - ĐỐI DIỆN CTY HIỆP THANH - BÊN ĐÂY CẦU BẰNG LĂNG. 300 - QUA CẦU BẰNG LĂNG. 400 - ĐỐI DIỆN THPT THỐT NỐT. 700 - QUA CẦU TRÀ UỐI. 600 - ĐỐI DIỆN TRUNG TÂM VĂN HÓA. 300 - ĐỐI DIỆN TÒA ÁN THỐT NỐT. 400 - ĐỐI DIỆN NHÀ THIẾU NHI THỐT NỐT. 400 - BÊN ĐÂY CẦU TH ỐT NỐT. 600 - THÁNH THẤT THỐT NỐT .300 - NHÀ THUỐC ÚT YÊM. 200 - BÊN ĐÂY CẦU TRÀ BAY 400 - Qua cầu Trà Bay - 300m - NGANG VLXD LIÊN CƯỜNG. 400 - UBND PHƯỜNG TRUNG NHỨT 300 - BÊN ĐÂY CẦU THÀNH LONG 400 - QUA CẦU THÀNH LONG. CHÙA N AM AN . 200 - QUA CỐNG MƯƠNG ĐIỀU 300 - Mẫu giáo Trung Nhất - BÊN ĐÂY CẦU BÀ MÃNG 200 - NGANG CỬA HÀNG MINH PHỤNG 400 - Ngang kho Thốt Nốt - BÊN ĐÂY CỐNG THẦY TÀI 300 - QUA CỐNG THẦY TÀI 400 - BÊN ĐÂY CẦU ÔNG TÙNG 300 - Chùa Vi P hước. - Ngang Công ty Trung An - UBND P.Thạnh Hòa - 200m - Trường TH Thạnh Hòa - 300m - NHÀ MÁY TRUNG THẠNH 400 - BÊN ĐÂY CẦU VẠN LỊCH 500 - NGANG NHÀ MÁY THÀNH TÂM 500 - ĐẠI LÝ GẠO ÚT TUẤN 500 - NHÔM SẮT BÌNH TUYẾN 500 - NGANG V LXD THÁI HƯNG 400 - BÊN ĐÂY CẦU TRÀ ẾCH - CHỢ TRUNG AN 300 - CỬA HÀNG MINH TIẾN 300 - BÊN ĐÂY CẦU XẺO CHÀM 300 - Qua cầu Sỹ Cuôn - 500m - Cổng chào xã Trung An. - QUA CẦU XẺO XÂY LỚN 400 - NHÀ MÁY VẠN THÀNH 500 - Cây xăng Hoàng P húc - BÊN ĐÂY CẦU CÁI HE 300 - UBND XÃ TRUNG HƯNG 300 - CỬA HÀNG HIẾU THUẬN 500 - Cây xăng Văn Tùng - BAN CHỈ HUY QS XÃ TRUNG HƯNG. 600 - QUA CẦU KHOÁNG ÓC 400 - NGANG CÔNG TY TUẤN AN 500 - BÊN ĐÂY CẦU KÊNH MỚI 300 - NHÀ NGHỈ HOA CAU 500 - Cafe võng Minh vũ - 450m - CÔNG TY HƯNG PHƯỚC 500 - CÔNG TY ĐẠI TÀI. 400 - Qua cầu Kinh 5000 - 400m - NHÀ MÁY VẠN THẠNH 3. 500 - Bên đây cầu Huyện Chơn - 500m - Qua cầu Huyện Chơn - 300m - CF VÕNG THÚY 500 - CÂY XĂNG T HU HIỀN 500 - TRUNG TÂM VĂN HÓA THẠNH PHÚ. 400 - CHỢ THẠNH PHÚ 400 - Bên đây cầu Hội Đồng Khương - 500m - Bên đây cầu Huyện Tiệt - Qua cầu Huyện Tiệt - Cổng chào Thạnh Phú - ĐÌNH THẦN THẠNH PHÚ 400 - NGANG VLXD HUỲNH TÂY.400 - NGANG ĐẠI LÝ KIM HUỆ 400 - BÊN ĐÂY CẦU THẠNH PHÚ - CHỢ THẠNH PHÚ. 300 - NGANG KHU DI TÍCH LS CỜ ĐỎ 300 - Viettel Cờ Đỏ - 450m - Ngang trường THPT Hà Huy Giáp - 550m - Đối diện Bệnh viện Quân dân Y TP. CầnThơ - Gần CH xăng dầu Số 8
Lượt về : Trung tâm y tế H.Cờ Đỏ - bênh viện Quân Y Cờ Đỏ - Đối diện Giao hàng tiết kiệm Cờ Đỏ - Ngân hàng Sacombank Cờ Đỏ - 550m - Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng - Cạnh Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng - Tr ung tâm văn hóa TT Cờ Đỏ - QUA CẦU THẠNH PHÚ 300 - ĐẠI LÝ KIM HUỆ 400 - VLXD HUỲNH TÂY 400 - Ngang Đình thần Thanh Phú - Qua cổng chào Thạnh Phú - Bên đây cầu Huyện Tiệt - Qua cầu Huyện Tiệt - BÊN ĐÂY CẦU HĐ KHƯƠNG 300 - Chợ Thạn h Phú - 300m - NGANG TT VĂN HÓA THẠNH PHÚ 500 - NGANG CÂY XĂNG THU HIỀN. 400 - Ngang cf võng Thúy - 500m - bên đây cầu Huyện Trơn - 400m - Qua cầu Huyện Trơn - 300m - Ngang nhà máy Vạn Thành 3 - 400m - Bên đây cầu Kinh 5000 - 400 m - Ngang Cty Đại Tài - 400m - Ngang Cty Hưng Phước - 400m - VTNN Trí Tín - 500m - Ngang Cty Tâm Lan - 400m - QUA CẦU KÊNH MỚI 500 - CÔNG TY TUẤN AN 400 - BÊN ĐÂY CẦU KHOÁNG ÓC 400 - Ngang BCH QS Trung Hưng - 400m - Ngang cây xăn g Văn Tùng - NGANG CỬA HÀNG HIẾU THUẬN 500 - NGANG UBND XÃ TRUNG HƯNG 600 - QUA CẦU CÁI HE 400 - Ngang cây xăng Hoàng Phúc - Ngang Công ty Vạn Thành - Bên đây cầu Xẻo Xay Lớn - Cổng chào Trung An - BÊN ĐÂY CẦU SỸ CUÔN 300 - QUA C ẦU XẺO TRÀM 400 - NGANG CỬA HÀNG MINH TIẾN 300 - NGANG CHỢ TRUNG AN 300 - QUA CẦU TRÀ ẾCH 300 - VLXD THÁI HƯNG 2 300 - VLXD Bé Hai - 850m - Shop Bảo Nhi - 200m - Nhà máy Thành Tâm Trung An - QUA CẦU VẠN LỊCH 350 - NGANG NHÀ MÁY T RUNG THẠNH 500 - NGANG TIỂU HỌC THẠNH HÒA 500 - NGANG UBND THẠNH HÒA 400 - Kho Trung An - NGANG CHÙA VI PHƯỚC 300 - QUA CẦU ÔNG TÙNG 500 - Bên đây cầu Thầy Tài - Qua cống Thầy Tài - Kho Thốt Nốt - CỬA HÀNG MINH PHỤNG 500 - QUA CẦ U BÀ MÃNG 400 - Mẫu giáo Trung Nhất - Ngang nội thất Nam Phương - 200m - BÊN ĐÂY CỐNG MƯƠNG ĐIỀU 500 - Cây xăng Hòa Hiệp - QUA CẦU THÀNH LONG 300 - ngang UBND PHƯỜNG TRUNG NHỨT 400 - VLXD LIÊN CƯỜNG 300 - BÊN ĐÂY CẦU TRÀ BAY 500 - QUA CẦU TRÀ BAY 300 - CỬA HÀNG NGỌC TOẢN 400 - Thánh thất Thốt Nốt - TRUNG TÂM THỐT NỐT. 700 - NHÀ THIẾU NHI THỐT NỐT. 500 - TÒA ÁN QUẬN 300 - TRUNG TÂM VĂN HÓA. 500 - CHÙA GIÁC HOA. 300 - QUA CẦU TRÀ UỐI. 500 - TRƯỜNG THPT THỐ T NỐT. 200 - CÂY XĂNG ĐIỆN HIỀN 1.500 - QUA CẦU BẰNG LĂNG. 400 - CÔNG TY HIỆP THÀNH. 300 - BÊN ĐÂY CẦU BÒ ÓT. 400 - QUA CẦU BÒ ÓT. 600 - CÔNG TY NÔNG SẢN. 300 - CÔNG TY HẢI SÁNG. 300 - BÊN ĐÂY CẦU TRẠI MAI. 400 - QUA CẦU TRẠI MAI. 400 - RẠCH RẠP. 600 - Bến lộ tẻ
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap