Làm sao để đến Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor) (Kuala Lumpur - Malaysia)

Trạm dừng Lembah Pinggiran Sg Chincin (SL116)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Lembah Pinggiran Sg Chincin (SL144)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Taman Rawiyah Sulaiman Jaya (SL117)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Batu 8 Gombak Utara (SL497)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Batu 8 Gombak Utara (SL496)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Masjid Zakaria (OPP) (SL142)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Masjid Zakaria Gombak (SL143)
Địa chỉ: JLN Gombak
Trạm dừng Taman Rawiyah Sulaiman Jaya (SL139)
Địa chỉ: JLN Gombak

Xe buýt đến Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor) ở Kuala Lumpur - Malaysia

Đi đến Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor) trong Kuala Lumpur - Malaysia chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor).

Khi đi đến Masjid Zakaria (Jalan Gombak, Kampung Sungai Chinchin, 53100 Gombak, Selangor), hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap