Làm sao để đến Minburi Bus Depot ở Thành phố Bangkok bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Minburi Bus Depot (Thành phố Bangkok)

26

Tuyến số 26
Victory Monument - Minburi Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:48

26

Tuyến số 26
Victory Monument - Minburi Thời gian hoạt động : 05:00 - 18:48

96

Tuyến số 96
Minburi - Mochit 2 Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

96

Tuyến số 96
Minburi - Mochit 2 Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

131

Tuyến số 131
Minburi - Baan Eua Arthon Santisuk Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

501

Tuyến số 501
Hua Lamphong - Minburi Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

502

Tuyến số 502
Victory Monument - Minburi Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

519

Tuyến số 519
CentralPlaza Rama 3 - Minburi Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

197

Tuyến số 197
Minburi - Hathai Rat - Ku Bon - (Circle Loop) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

197

Tuyến số 197
Minburi - Hathai Rat - Ku Bon - (Circle Loop) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

197

Tuyến số 197
Minburi - Hathai Rat - Ku Bon - (Circle Loop) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

197

Tuyến số 197
Minburi - Hathai Rat - Ku Bon - (Circle Loop) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

514

Tuyến số 514
Minburi - Silom Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - Ekkamai (Ekkamai) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - Ekkamai (Ekkamai) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - Kheha Chalong Krung (Kheha Chalong Krung) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - Kheha Chalong Krung (Kheha Chalong Krung) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

525

Tuyến số 525
Siam Park - Thian Thong 3 Village Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

526

Tuyến số 526
Siam Park - Baan Eua Arthon Santisuk Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - ARL Latkrabang (ARL Latkrabang) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

26

Tuyến số 26
Minburi - ARL Latkrabang (ARL Latkrabang) Thời gian hoạt động : 05:00 - 20:30

Xe buýt đến Minburi Bus Depot ở Thành phố Bangkok

Đi đến Minburi Bus Depot trong Thành phố Bangkok chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Minburi Bus Depot.

Khi đi đến Minburi Bus Depot, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap