Tuyến số - 67, Bình Dương Becamex Tokyu

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 67
Tên tuyến : Hikari – SORA gardens - Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa
Lượt đi : Trạm trung chuyển Hikari → Lý Thái Tổ → Lê Duẩn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hữu Nghị → đường nội bộ Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → đường D1 → đường nội bộ Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa
Lượt về : Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → đường nội bộ nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → đường Hữu Nghị → Lê Duẩn → Lý Thái Tổ → Trạm trung chuyển Hikari
Giá vé : 6000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap