Tuyến số - 66, Bình Dương Becamex Tokyu

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 66
Tên tuyến : Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa – Đại học Quốc Tế Miền Đông – Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa
Lượt đi : Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → đường Hữu Nghị → đường Lê Duẩn → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Hữu Nghị → đường nội bộ Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → đường D1 → đường nội bộ Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa → Nhà ở An sinh xã hội Định Hòa
Lượt về :
Giá vé : 6000
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap