Tuyến số - 04, Cần Thơ

Xem chi tiết
Mã số tuyến : 04
Tên tuyến : Sân bay - Bến xe khách Trung tâm TPCT
Lượt đi : Ngang bến xe trung tâm.500 - Khu dân cư mặt trời đỏ.600 - Big c 900 - Showroom Kia 200 - Cây xăng hưng phú 400 - Ngang Trường Trần Quốc Toản - Ngang Nhà Thờ Tham Tướng - Chùa Q uang Đức - Trường mầm non an nghiệp 300 - Hoàng anh gia lai 200 - Trường huỳnh thúc kháng 300 - Cửa hàng Biti's - LotteMart - Ngang quán ăn Về Nguồn - Quán ăn Dê Phố Núi 1 - Bảo hiểm Bảo Việt. 300 - Công ty quân nhu 28. 200 - Bên đây cầu Bà Bộ. 290 - Qua cầu Bà Bộ. 500 - Cửa hàng Thái Toàn Tín. 400 - Gara xe tuấn linh. 250 - Bên đây cầu Rạch Súc - Qua cầu Rạch Súc - Qua cầu Bình Thủy 2. 800 - Đền hùng. 300 - Cục Hải Quan TPCT.200 - Ngang giao hàng tiết kiệm. 500 - Bên đây cầu Rạch Cam - Ngang Binh Đoàn 11. 500
Lượt về : Binh Đoàn 11. 600 - Qua cầu gạch cam. 600 - Cửa hàng tiết kiệm 350 - Bên đây cầu Rạch Chanh.350 - Qua cầu Rạch Chanh.600 - Bên đây cầu Bình Thủy. 400 - Quán ăn Đông Dương.800 - Qua cầu Gạch Súc. 600 - Nguyễn Phát Đạt - Công ty Mê Kông.500 - Qua cầu Bà Bộ.500 - Bảo vệ Tây Nam. 300 - Cửa hàng Dầu Khí.300 - Cần thơ Viêu.300 - Quán ăn Về Nguồn. 400 - May Tây Đô - Quán ăn 6 đời 2 300 - Nhà phân phối Ngô Pho ng - Mầm non 2.9 200 - Shop An Phước - Thiên hải sơn 500 - Nhà thờ tham tướng 200 - Tiểu học trần quốc toản 200 - Bên đây cầu quang trung 300 - Nội thất tấn phước 1000 - Ngang big c 509 - Bên đây cầu .300 - Qua cầu cái da.900 - Bến xe trung tâm. 400
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap