Làm sao để đến Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh ở Thành phố Hà Nội bằng Xe buýt?

Khởi hành
Kết thúc

Các tuyến xe buýt sau đây có tuyến đường đi qua gần Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh (Thành phố Hà Nội)

Trạm dừng 989-991 Đê La Thành
Địa chỉ: 989-991 Đê La Thành
Trạm dừng 593 - 595 Kim Mã
Địa chỉ: 593 - 595 Kim Mã
Trạm dừng Tập thể điện tử Tàu Thủy
Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Thủ Lệ 02
Địa chỉ: Thủ Lệ 02
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 105
Trạm dừng (A) Cầu Giấy - Tuyến 161
Địa chỉ: Tuyến 161
Trạm dừng Đối diện tập thể điện tử Tàu Thủy
Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng
Trạm dừng Đối diện Phòng Đào tạo giáo dục quận Cầu Giấy
Địa chỉ: Nguyễn Khang
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy - GTVT 01
Địa chỉ: Điểm trung chuyển Cầu Giấy - GTVT 01
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 24
Trạm dừng Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Thủ Lệ 01
Địa chỉ: Thủ Lệ 01
Trạm dừng (A) Cầu Giấy - Tuyến 07
Địa chỉ: Tuyến 07
Trạm dừng (A) Cầu Giấy - Tuyến 20A
Địa chỉ: Tuyến 20A
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 55B
Trạm dừng (B) Cầu Giấy
Địa chỉ: Tuyến 55
Trạm dừng ĐH Giao thông - Điểm TC Cầu Giấy (cột trước)
Địa chỉ: ĐH Giao thông - Điểm TC Cầu Giấy (cột trước)
Trạm dừng Công viên Thủ Lệ (đường Bưởi)
Địa chỉ: Công viên Thủ Lệ (đường Bưởi)
Trạm dừng Đối diện Công viên Thủ Lệ - Đường Bưởi dưới
Địa chỉ: Đối diện Công viên Thủ Lệ - Đường Bưởi dưới

Xe buýt đến Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh ở Thành phố Hà Nội

Đi đến Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh trong Thành phố Hà Nội chưa bao giờ dễ dàng hơn. Sử dụng BusMap để nhận hướng dẫn chi tiết từng bước khi bạn đi từ vị trí hiện tại của bạn hoặc từ một điểm tham quan hàng đầu hoặc bất kỳ ga trung chuyển công cộng chính nào.

Xem các tuyến đường chi tiết trên bản đồ, xem lịch trình xe buýt, thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh.

Khi đi đến Toà Nhà ICON 4, Ngọc Khánh, hãy sử dụng Hướng dẫn Trực tiếp của BusMap với Nhận thông báo để biết chính xác nơi đến và còn phải đi bộ bao xa, thời gian phải chờ xe của bạn và còn lại bao nhiêu điểm dừng nữa. BusMap sẽ cảnh báo bạn khi đã đến lúc phải xuống bến - không cần phải liên tục kiểm tra lại xem bến tiếp theo có phải của bạn không.

Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap