BLOG

LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

🎉🎉Loa loa loa, BusMap vừa nhận được lịch hoạt động của xe buýt trong dịp Tết Dương Lịch rồi đây:

👉Thời gian phục vụ 03 ngày tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2023.

Nhóm tuyến cần tăng số chuyến xe thực hiện/ngày.

🍀Tăng số chuyến xe của tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề 61-3 Bến xe An Sương – Bến xe Thủ Dầu Một từ 16 chuyến lên 36 chuyến xe/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách (tăng 20 chuyến xe/ngày).

🍀Tuyến xe buýt số 77: điều chỉnh từ 60 chuyến/ngày lên 72 chuyến/ngày tăng 12 chuyến/ngày.

🍀Tuyến xe buýt số 90: điều chỉnh từ 130 lên 144 chuyến/ngày tăng 14 chuyến/ngày

Nhóm tuyến có sản lượng giảm vào dịp Tết Dương lịch.

🍀Qua theo dõi sản lượng hành khách tham gia đi lại bằng xe buýt các năm trước vào dịp Tết Dương lịch, Trung tâm ghi nhận sản lượng hành khách tham gia đi lại vào các ngày này giảm khối lượng. Do đó, cần điều chỉnh lại cơ cấu số chuyến thực hiện/ngày cho phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách, cụ thể: giảm 1.920 chuyến của 21 tuyến xe buýt có trợ giá gồm các tuyến xe buýt số: 1, 4, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 36, 43, 45, 53, 59, 65, 68, 69, 72, 102, 104, 110 và 148

Nhóm tuyến sẽ ngưng hoạt động.

🍀Tết Dương lịch năm 2023, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ học từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 01 năm 2023. Do đó, các tuyến xe buýt số 50, 52 và 86 sẽ tạm thời ngưng hoạt động, cụ thể: từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 02 tháng 01 năm 2023

Nhóm tuyến xe buýt kết nối Sân bay Tân Sơn Nhất:

🍀Các đơn vị vận tải đang đảm nhận khai thác trên các tuyến xe buýt số 103, 109, 152 và 72-1 phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở Giao thông vận tải và biểu đồ chạy xe do Trung tâm ban hành.

Nhóm tuyến kết nối Bến xe Miền Đông mới:

🍀Đối với các tuyến xe buýt số 76, 93 và 150: các đơn vị vận tải đang đảm nhận khai thác trên các tuyến phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở Giao thông vận tải và biểu đồ chạy xe do Trung tâm ban hành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ Bến xe Miền Đông mới về các quận, huyện trên địa bàn thành phố và ngược lại cũng như tăng cường giải tỏa hành khách tại các Bến xe.

🍀Đối với tuyến xe buýt số 55 và 56: Điều chỉnh giảm 10 chuyến của tuyến xe buýt số 55 Công viên phần mềm Quang trung – Khu Công nghệ cao: từ 190 còn 180 chuyến/ngày; Giảm 20 chuyến/ngày của tuyến xe buýt số 56 Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Giao thông vận tải: từ 200 chuyến còn 180 chuyến/ngày.

Đối với các tuyến xe buýt còn lại:

🍀Không thay đổi thông số hoạt động nhằm đảm bảo tính ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Bạn nào có nhu cầu di chuyển bằng xe buýt trong dịp tết thì lưu lại thông tin này nhé❤

#BusMap #Grab #UngDungXeBuyt #XeBuytThanhPho

 

 

BusMap - di chuyển an toàn, vô vàn tiện ích

Tải BusMap ngay hôm nay hoàn toàn miễn phí!

Tải BusMap tại

#